#1 2012-04-22 16:47:19

 Jabłon

Administrator

7187478
Call me!
Zarejestrowany: 2012-04-21
Punktów :   

Testy

TESTY

1) Test ścienny ( Degi)
Celem jest wykrycie ograniczenia ruchomości w obrębie stawów ramienno-barkowych
Przy ścianie w pozycji stojącej lub siedzącej nie odrywając pleców od ściany pacjent robi wnos ramion w celu dotknięcia dłońmi ściany.

2) Test Otto-Wurma
Celem jest pomiar ruchomości odcinka piersiowego kręgosłupa. Znajdujemy  TH1 i odmierza się 30 cm ( do TH12) w pozycji stojącej w dół. Następnie wykonuje się max  skłon tułowia  w przód przy wyprostowanych stawach kolanowych. Jeżeli długość nie wzrośnie o 6-8cm , to świadczy o przykurczu mięśni przykręgosłupowych. ( pomiar w pł strzałkowej)

3) Test palce-podłoga ( Thomayera)
Służy do określenia globalnej możliwości wykonywania skłonu w przód w pł.strzałkowej.
Dotyczy to ruchomości kręgosłupa i stawów biodrowych. Badanemu poleca się wykonanie skłonu przy wyprostowanych stawach kolanowych. Mierzy się odległość od opuszka trzeciego palca ręki do podłoża.

4) Test Schobera
Pomiar ruchomości w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Odległość oznaczana w pozycji wyprostowanej od punktu ( w miejscu przecięcia się linii wyrostków kolczastych linią przechodzącą przez kolce biodrowe tylne górne) 10cm w górę i 5 cm w dół w skłonie w przód powinna zwiększyć się o 6-8cm. Odmiana testu dla pacjentów nie mogących stać : pozycja wyjściowa badanego to leżenie bokiem. Badający znajduje wyrostki kolczaste L1-L5 , następnie poleca wykonanie skłonu tułowia w przód z jednoczesnym zgięciem stawów biodrowych i kolanowych , do pozycji skulonej. Odstęp pomiędzy L1-L5 powinien zwiększyć się o 4-6cm , jeśli nie nastąpi zwiększenie świadczy to o nadmiernym napięciu mięśni przykręgosłupowych.
Pozycja wyjściowa badanego  leżenie bokiem. Badający wyszukuje palcami punkty kostne odpowiadające wyrostka kolczastym kręgów lędźwiowych L1-L5 następnie poleca wykonanie skłonu tułowia w przód, z jednoczesnym zgięciem stawów biodrowych i  kolanowych do pozycji skulonej. Odstęp mięzy punktami powinien się zwiększyć

5) Test Patricka ( test odwiedzeniowy uda)
Celem jest wykrycie zaburzeń w stawie biodrowym lub wykrycie zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego. Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem , jedna kończyna dolna wyprostowana, druga zgięta w stawach: biodrowym i kolanowym, w takim położeniu by stopa opierała się o podudzie poniżej stawu kolanowego kończyny wyprostowanej.
Badający jedną ręką stabilizuje miednicę po stronie kończyny wyprostowanej , a drugą wykonuje pogłębienie odwiedzenia w stawie biodrowym przez nacisk w okolicy stawu kolanowego ( w kierunku podłoża).

6) Test Thomasa
Celem jest wykrycie przykurczu zgięciowego w stawie biodrowym.
Leżenie tyłem, maksymalne zgięcie stawu biodrowego i kolanowego po stronie nie badanej. Badający dociska ręką przednią powierzchnię uda badanego do klatki piersiowej.
Uniesienie ponad podłożę kończyny testowanej świadczy o przykurczu.
-m.  iliopsoas
-m.  rectus femoris
-m.  tensor fasciae latae

7) Test Jandy
Cel: zróżnicowanie dodatniego testu Thomasa
Wykonanie: leżenie tyłem , kość krzyżowa na brzegu kozetki.
Bierne zgięcie kończyny nie testowanej w stawie biodrowym i kolanowym
a) uniesienie uda testowanego – przykurcz  m.  iliopsoas
b) w pozycji j.w bierne zgięcie testowanego kolana daje także zgięcie biodrowe
- przykurcz  m. rectus femoralis
c) w pozycji j.w k testowana odwiedziona i w rotacji wew. Przy próbie przywiedzenia daje zgięcie w biodrze –przykurcz m tensor fasciae latae

8) Objaw Trendelenburga
Za jego pomocą bada się wydolność mięśni stabilizujących miednicę (pośladkowy średni i mały) w płaszczyźnie czołowej.
Badany z pozycji stojącej jednonóż na kończynie słabszej funkcjonalnie. Badający z tyłu za badanym obserwuje ustawienie miednicy (linię łączącą kolce biodrowe tylne górne).
Opadanie miednicy po stronie kończyny odciążonej świadczy o niewydolności siłowej ww.mięśni.

9) Objaw Duchenne’a
Występuje wyłącznie z dodatnim objawem Trendelenburga. Polega na pochyleniu tułowia w stronę kończyny podporowej w pł.czołowej i uniesieniu miednicy po stronie przeciwnej ( zdrowej) w celu zachowania warunków równowagi.

10) Test Bertranda
Test służy określeniu lokalizacji oraz kierunku bocznego skrzywienia kręgosłupa ( czy występuje garb żebrowy)
Polega na powolnym, symetrycznym skłonie tułowia w przód .

11) Test Matthiassa
Test służący do oceny ogólnej wydolności mięśni posturalnych.
Utrzymanie przez ok.30s wyprostowanej postawy z uniesionymi i wyprostowanymi w stawach łokciowych kkg , świadczy o prawidłowej wytrzymałości mięśni posturalnych
[/size]

Offline

 

#2 2012-04-22 17:10:38

 Jabłon

Administrator

7187478
Call me!
Zarejestrowany: 2012-04-21
Punktów :   

Re: Testy

Nie które mogą się powtórzyć ,ale są też testy zadane do samodzielnego opracowania w parach.


TESTY KLINICZNE


1-test Valsalvy

Wykonanie: w pozycji siedzącej nadmuchuje policzki i próbuje wycisnąć znajdujący się w ustach kciuk

Interpretacja: w czasie testu dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz kanału kręgowego, jest dodatni w przypadku zwężenia, przez wypadnięcie krążka międzykręgowego, guza, osteofity lub obrzęk tkanek miękkich. Pojawiają się ostre bóle korzeniowe do odpowiednich dermatomów.

2-objaw Adama

Wykonanie: stoi lub siedzi, skłon w przód

Interpretacja: test wykonywany ze stwierdzona skoliozą nie znanego pochodzenia.

3-test przeprostu

Wykonanie: leżenie na brzuchu, badający stabilizuje obie kkd, badany unosi górna cześć tułowia . W drugiej części badający biernie prostuje kręgosłup, wykonując dodatkowo ruch rotacyjny . Jedna rękę na odcinku lędźwiowym w celu oceny jego ruchomości i poziomu bólu.Interpretacja: w czasie testu ocenia się zaburzenia funkcji odcinka lędźwiowego, czemu służy czynny wyprost. Powoduje on pojawienie się bólu. Bierny wyprost z rotacją umożliwia ocenienie segmentalnych i/lub regionalnych zaburzeń ruchomości. Nagłe zatrzymanie świadczy o zmianach zwyrodnieniowych, „miękkie” za przykurczonymi mięśniami m. najdłuższego lędźwi i piersiowego.

4-test różnicujący bóle lędźwiowe i krzyżowo – biodrowe(test obręczy)

Wykonanie: stoimy za chorym, badany wykonuje skłon w przód do punktu kiedy pojawia się ból w okolicy lędźwiowo – krzyżowej. Prostuje się. Teraz podtrzymujemy jego kość krzyżową, i obejmujemy obie kości biodrowe i ponowne zgięcie.

Interpretacja: zgięcie do przodu wymaga prawidłowego funkcjonowania stawów krzyżowo – biodrowych.

Bóle podczas ruchu wolnego świadczą o zespole bólowym krzyżowo – biodrowym, zanikają lub zmniejszają się po ufiksowaniu miednicy.

Gdy bóle występują podczas obu prób mamy do czynienie z bólami w odcinku lędźwiowym.

5-Test na Mięśnie piersiowe

a)Wykonanie: leżenie tyłem z ugiętymi kkd w kolanach(pozycja kruka)na brzegu kozetki.

Interpretacja: jeżeli ręka opada to mamy normę w elastyczności.

Badanie w trzech aktonach: 90° akton obojczykowy, 120° akton poprzeczny, 170° akton mostkowy

6-Test na najszerszy grzbietu

Wykonanie: leżenie tyłem, kolana zgięte, ręce wzdłuż tułowia w rotacji zewnętrznej, ręce za głowę

Interpretacja: jeżeli uniesie się lordoza lędźwiowa to mięsień jest skrócony.

7-testy więzadłowe na miednice

a)więzadło biodrowo – lędźwiowe – zginamy stawy kolanowy i biodrowy, a kd przywodzimy w kierunku drugiego stawu biodrowego, w czasie tego ruchu wywieramy ucisk na staw kolanowy w osi uda.b)więzadło krzyżowo – kolcowe max zginamy kd w kolanie i biodrze i przywodzimy w przeciwnym kierunku do stawu ramiennego, w czasie ruchu wykonujemy docisk na kolano w osi uda.c)więzadło krzyżowo – guzowe max zginamy kd w stawie kolanowym i biodrowym i kd przemieszczamy w kierunku po tek samej stronie do stawu  ramiennegointerpretacja: pojawiają się ciągnące dolegliwości świadczące o skróceniu i przeciążeniu..

Ból w okolicy więzadła biodrowo – lędźwiowego promieniuje do pachwiny.

Ból w okolicy więzadła krzyżowo – kolcowego promieniuje do derma tronu S1grzbietowo bocznie od okolicy biodra da kolana

Ból w okolicy więzadła krzyżowo – guzowego na grzbietową stronę uda.


8-test Patricka - różnicowanie chorób stawu biodrowego i krzyżowo – biodrowego

Wykonanie: leżenie na plecach jedna kd wyprostowana a druga kd ugięta w stawie kolanowym, kostka boczna zgiętej kończyny leży powyżej rzepki drugie kd.

Można też, iż stopę zgiętej kończyny podkładamy na kolano drugiej wywierając nacisk na to kolano w zgiętej kd stabilizując miednicę.

Interpretacja: w normalnych warunkach w kd wyprostowanej kolano prawie dotyka podłoża, gdyz pacjent czuje ból e przypadku odwiedzenia kończyny mamy do czynienia z ograniczeniem ruchomości lub napiętych przywodzicielach. Dodatni objaw Patricka może wywołać dolegliwości w stawie biodrowym lub zablokowanie w okolicy lędźwiowej.

9-test kolców – ocena funkcji stawu krzyżowo – biodrowego

Szukamy kolca biodrowego tylnego górnego, oraz na tej samej wysokości grzebień krzyżowy, chory unosi kończynę i zgina w kolanie

Interpretacja: przy nie zablokowanym stawie krzyżowo – biodrowym kość biodrowa opada, a kolec biodrowy tylny górny przemieszcza się około 2cm . Przy zablokowanym stawie krzyżowo – biodrowym nie ma ruchu.

10-objaw wyprzedzania – badanie funkcji stawu krzyżowo – biodrowego

Wykonanie: szukamy kolców biodrowych tylnych górnych, badany wykonuje skłon w przód

Interpretacja: w normalnych warunkach kolce nie przemieszczają się. Brak obniżania się kolca lub obecność objawu wyprzedzania jednego z nich świadczy o zablokowaniu po stronie badanej stawu. Obustronne wyprzedzanie może świadczyć o skróceniu mięsni kulszowo – goleniowych. Przy ocenie wyprzedzania trzeba wykluczyć zaburzenia symetrii miednicy i stawów biodrowych. Skośne ustawienie miednicy może być spowodowane różna długością kkd.

11-objaw Derbolowskiego – długość kkd

Wykonanie: leżenie tyłem, chwytamy za kostki boczne obu kkd , badany przechodzi do siadu prostego

Interpretacja: jeżeli występuje zablokowanie stawu krzyżowo – biodrowego , kkd po tej stronie jest pozornie dłuższa , a w pozycji leżącej pozornie krótsza.


12-test Menella – bada elastyczność mięśnia biodrowo - lędźwiowego

Wykonanie: leżenie tyłem, prawe kolan przyciągamy do brzucha, więc testujemy lewą nogę. Badany kładzie się na kozetkę.

Interpretacja: jeżeli jest norma w elastyczności to noga prosta opada poza koztkę. Jeslei noga na zewnątrz to przykurczony jest napinacz powięzi szerokiej. Jeśli do wewnątrz przykurczone przywodziciele.


13-objaw Lasegue`a – rwa kulszowaWykonanie: unosi kd wyprostowaną w stawie kolanowym

Interpretacja: Ostry ból w krzyżu i  kd świadczy o podrażnieniu korzenia nerwowego. Dodatni objawy występuje wtedy , gdy ból błyskawicznie przenosi się do kd. Badany często by zmniejszyć ból i unosi miednicę się po stronie badanej


14-objaw mięśnia gruszkowatego

Wykonanie: leżenie na plecach, wykonuje przywodzeni i rotacje do wewnątrz zgięta w stawie kolanowym i biodrowym.

Interpretacja: wcześniej pojawia się objaw Lasegue`a, nerw jest dodatkowo napinany w pobliżu mięśnia gruszkowatego.

15-skrzyżowany objaw Lasegue`a – podrażnienie korzeni nerowwych

Wykonanie: badający podnosi nogę bez objawów bolesności

Interpretacja: objaw dodatni, gdy pojawi się ból po stronie chorej


16-różnicujący test Lasegue`a- różnicowanie między rwą a schorzeniem stawu biodrowego

Wykonanie: leżenie na plecach, obejmujemy pietę i kolano, wyprostowana nogę w stawie kolanowym unosi się aż do momentu bólu i określamy kat i okolice bólu. Następnie powtarzamy do momentu bólu i zginamy kolano w stawie kolanowym.

Interpretacja: u chorego z podrażnieniem nerwu kulszowego podczas zgięcia w kolanie do chodzi do złagodzenia bólu lub jego ustąpienia. Gdy występują zmiany w stawie biodrowym ból pozostaje a nawet wraz ze zginaniem w stawie nasila się. Ból w okolicy stawu biodrowego zlokalizowany jest w okolicy pachwiny.


17-objaw Duchenne`a


Wykonanie: leżenie na plecach, chwytamy za piętę i uciskamy I kość śródstopia od strony podeszwowej, badany zgina grzbietowo stopę.

Interpretacja: w przypadku uszkodzenia krążka nerwowego S1 chory nie może przezwyciężyć stawianego oporu, z powodu niedowładu mięśni strzałkowych dochodzi do supinacji stopy (mięśnie piszczelowy tylny i przedni)18-objaw Brudzińskiego – wykazuje podrażnienie opon mózgowych

Wykonanie: leżenie na plecach, badany zgina głowę w przód do max

Interpretacja: jeśli w czasie unoszenia dochodzi do lekkiego zgięcia w stawach kolanonwych i biodrowych mamy dodatni objaw


19-odwrócony objaw Lasegue`a – podrażnienie korzeni nerowwych

Wykonanie: leżenie na brzuchu, zgięta kd w kolanie i uniesienie w górę.

Interpretacja: jeżeli pojawią się jedno- lub obustronne bóle korzeniowe krzyża po stronie przedniej uda, świadczy o podrażnieniu korzeni nerwowych20-szybki test oceny stawu barkowego

Wykonanie: jedna ręką za głową dotyka górnego brzegu przeciwległej łopatki. Później drugą dotyka dolnego brzegu łopatki.

Interpretacja: jeżeli przy obustronnym wykonaniu badania jest ograniczenie, świadczy o schorzeniu stawu, i dodatkowe testy.

21-test podłopatkowego

Wykonanie: przy nie w pełni zbliżonego stawu łokciowego wykonujemy rotację bierną zewnętrzną i czynną wewnętrzną wbrew oporowi

Interpretacja: zwiększona, w porównaniu z drugą stroną, bierna rotacja zewnętrzna świadczy o uszkodzeniu mięśnia podłopatkowego. Główna przyczyna wzrostu rotacji zewnętrznej jest utrata funkcji mięśnia podłopatkowego. Osłabienie siły z dolegliwościami bólowymi świadczy o przerwaniu.


22-test podgrzebieniowego

Wykonanie: najlepiej gdy jest przeprowadzony obustronnie, wykonujemy zgięcie w kkg do 90° ale nie przylegają do tułowia, przykładamy opór po stronie grzbietowej rąk a badany rotuje na zewnątrz.

Interpretacja: bóle lub osłabienie rotacji zewnętrznej świadczą o pat logi mięśnia podgrzebieniowego


23-test mięśnia obłego

Wykonanie: pacjent stoi tyłem, luźno

Interpretacja: obły odpowiada za rotacje zewnętrzna w stawie ramiennym, w przypadku przykurczu ramię utrzymane jest w rotacji wewnętrznej, a dłoń w przeciwną stronę, asymetryczne ustawienie rąk może świadczyć o osłabieniu pierścienia rotatorów.


24-test Aplaya

Wykonanie: dotyka palcem wskazującym górnego kąta łopatki

Interpretacja: ból w okolicy pierścienia rotatorów świadczy o jego uszkodzeniu.


25-bolesny łuk

Wykonanie: w pozycji stojącej wykonywane jest czynne i bierne odwodzenie ramienia

Interpretacja: ból w zakresie 70 - 120° świadczy o uszkodzeniu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, które uciskane jest guzkiem większym i wyrostkiem barkowym (zespół ciasnoty podbarkowej).26-test końca palca – ocena przykurczu mięśni kulszowo - goleniowych

Wykonanie: jedna kd zgięta w stawach kolanowym i biodrowym przyciągnięta kg do klatki piersiowej, druga kd wyprostowana do której sięga dłonią jednoimienną do palców stopy . Test po obu stronach wykonujemy.

Interpretacja: w przypadku przykurczu pacjent nie może sięgnąć palców stopy  i czuje bóle ciągnące .

27-test na przykurcz mięśnia prostego uda, dolegliwości stawu biodrowego, odcinka lędźwiowego kręgosłupa ze zwiększoną lordozą  i przodopochyleniu miednicy.

Wykonanie: leżenie tyłem podudzia po za kozetką, badany przyciąga jedna kd do klatki piersiowej, oceniamy kąt miedzy kd a kozetką. Obustronnie wykonujemy.

Interpretacja: w przypadku przykurczu prostego uda , kolano drugiej kd unosi się,
28-test Obera – przykurcz pasma biodrowo - piszczelowego

Wykonanie: leżenie na zdrowym boku, zgięte kd w stawach kolanowych i biodrowych dla wyrównania lordozy lędźwiowej. Stabilizujemy miednicę. Kd bliższą prostujemy w obu stawach i odciągamy ja do siebie wykonując przywodzenie.

Interpretacja: jeżeli kd nie osiąga odpowiedniego zakresu przywiedzenia lub pojawia się zgięcie i rotacja jest to przykurcz pasma biodrowo – piszczelowego29-objaw Trendelenburga – Duchenne`a - badanie funkcji mięśni miedniczo - krętarzowych

Wykonanie: pozycja stojąca, jedną kd unosi i zgina w stawach kolanowym i biodrowym

Interpretacja: w wyniku tej pozycji po stronie obciążonej kd mięśnie pośladkowy średni i mały kurczą się, więc po stronie zgiętej kd miednica unosu się. Jeśli miednica ulega opadaniu mięśnie po drugiej stronie są osłabione. Mięśnie nie są w stanie utrzymać miednicy i ulega ona pochyleniu w kierunku zdrowej kd. W czasie chodu obserwujemy chód kaczkowaty.

Chondromelacja rzepki –

Z wielu przyczyn dochodzi do zwężenia szpary stawu rzepkowo – udowego. Zaburzenia kształtu rzepki(dysplazja), udowych powierzchni stawowych(spłaszczenie kłykcia bocznego), ustawienia rzepki(wysokie ustawienie, lateralizacja), powodują niekorzystne obciążenia mechaniczne w stawie udowo – rzepkowym i mogą doprowadzić do zmian zwyrodnieniowych. Innymi przyczynami są: urazy, zapalenia, procesy starzenia. Pacjent skarży się na bóle w okolicy nad rzepką , podczas obciążenia, przy zwiększonym zgięciu kolana, wchodzenie po schodach i uczcicie braku stabilności. Klinicznie rzepkę można przemieścić , ból może pojawić się przy nacisku, przesuwaniu. Zaburzenia kształtu rzepki powierzchni stawowej uda są przyczyną zwichnięć, sprzyjającymi wadami do zwichnięcia są kolana koślawe, rotacja kości piszczelowej, niewydolny aparat więzadłowo – torebkowy.

30- objaw balatowania rzepki – wskazuje na obecność płynu w jamie stawowej

Wykonanie: leżenie, przykładamy jedna rękę na zchyłku nadrzepkowym ( bezpośrednio nad rzepką), druga ręką naciskamy na rzepkę w kierunku uda

Interpretacja: sprężysty opór(balatowanie rzepki) świadczy o patologii i przemawia za obecność płynu stawowego


31-test przemieszczenia rzepki

Wykonanie: leżenie na plecach, obejmujemy kciukami rzepkę, zsuwając ją na boki oraz w przód i w tył.

Interpretacja: fizjologiczne przemieszczenie nie powoduje bólu. Nad ruchomość rzepki świadczy o wiotkości aparatu więzadłowego i tendencje do zwichnięć.

32-test obronny Fairbanka - na zwichnięcie rzepki

Wykonanie: leżenie tyłem, wyprostowane kkd, rozluźnione mięśnie. Badany stara się naśladować przebieg zwichnięcia, poruszając rzepka na boki, badany zgina kolano.

Interpretacja: występuje ból.


33-Testy stabilności

Niestabliności dzieli na: proste, jednopłaszczyznowe; rotacyjne; złozone.

Klinicznie określamy, jeżeli poszerzenie powierzchni staowych lub ruch szufladki nie przekracza

5mm – 1+(+)

5-10mm – 2+(++)

Ponad 10mm – 3+(+++)34-test koślawienia i szpotawienia – ocena bocznej i przyśrodkowej stabilności kolana

Wykonanie: leżenie na plecach, obejmujemy z obu stron podudzie, przykładamy opór na boczna i przyśrodkową stronę podudzia.

Interpretacja: Oceniamy boczna stabilność poszerzenia szpary stawowej i punkt końcowy ruchu.


35-test Lachmana

szufladka  w pobliżu wyprostu

Wykonanie: leżenie ze zgiętym kolanem do 15-30°, chwytam, udo i podciągamy podudzie, mięśnie uda rozluźnione

Interpretacja: przy uszkodzeniu więzadła krzyżowego mamy do czynienia  przemieszczeniem uda, miękkie uderzeniem lub jego brk. Jeżeli ruch szufladki przekracza 2+ porównujemy z druga kd by wykluczyć konstytucjonalne uwarunkowania. Dodatni test jest dowodem niewydolności więzadła krzyżowego przedniego.


36-test Pivott – shift

Wykonanie: leżenie na plecach. Chwytamy i stabilizujemy boczny kłykieć kości udowej, chwytamy podudzie, rotacja wewnętrzne  i odwiedzenie (koślawienie) i zginamy w kolanie i prostujemy.

Interpretacja: przy uszkodzony przednim więzadle krzyżowym kość piszczelowa ulega podwichnięciu  do przodu


37-tylny test Lachmanna - tylny test przy zgięciu stawu do 90

Wykonanie: leżenie na plecach, ze zgiętym kolanem do 15-30, ruch do tyłu ocenia się w neutralnej, wewnętrznej i zewnętrznej rotacji podudzia.38-Test na brzuchaty łydki:

Wykonanie: stanie w rozkroku, lewa noga z przodu prawa z tyłu. Noga z tyłu jest testowana . badany opiera się o ścianę . Noga lewa zgięta do 45°.

Interpretacja: jeśli uszkodzone jest tylne więzadło krzyżowe, to przy wszystkich ruchach mamy do czynienia z powiększoną tylną szufladą.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
skawina zabytki zamaskowany poślad pingwiny z madaskaru www.asg-team.pun.pl psy haskie harry poter snejp